Objednávkový systém

Velkoobchodní podmínky

Firma je registrována jako plátce DPH, DIČ: CZ25277898.

Firma je registrována Státní rostlinolékařskou správou pod registračním číslem 5217.

Firmě bylo uděleno Státní rostlinolékařskou správou oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů.

Firma je registrována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod registračním číslem 5217.

1. Ceny

2. Slevy

3. Platby

4. Objednávky

5. Použité zkratky

6. Nabídka rostlin

7. Otevírací doba – velkoobchod

8. Kontakt – velkoobchod