Konifery

Hnojení a ochrana

Hnojiva jsou látky dodávající rostlinám i půdě potřebné základní živiny tj. dusík, fosfor, draslík (NPK) a stopové prvky pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo nalepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce.

Ke ztrátám živin v půdě dochází vyplavením, při smyvu půdy a růstu rostlin. Primární zdroje živin (minerály či organická hmota) nároky půdy někdy nepokryjí., proto je nutné zajistit příjem dodatečných živin nap. průmyslově vyráběnými hnojivy.

Aplikace hnojiv na okrasné dřeviny je možná buď v kapalné či pevné formě s cílem vytvořit vyvážený poměr živin v půdě. Stopové prky se dávkují v minimálním množství dle návodu výrobce. Hnojiva se rovnoměrně rozhodí po povrchu zeminy a mírně se zapraví do půdy, následně se půda dostatečně zavlaží.

Symptomy nedostatku/nadbytku živin v rostlinách:

1 . Nedostatek

Dusík (N) – slabý růst rostlin, změna zabarvení nejstarších listů od bledě zelené do žluté, opad listů

Fosfor (P) – listy tmavozelené, objevují se šedivé až červenofialové skvrny; nejprve jsou napadeny listy nížeji položené, a pak se rozšiřuje skvrnitost po celé rostlině;  růst výhonku a květů se zpomaluje

Draslík (K) – špatný vývoj květů a plodů, odumírání pletiv, světlá barva po celém listě, žloutnutí začíná na povrchu listu a pokračuje na spodní stranu až k řapíku; zpomaluje se růst, náchylné k plísňovým nemocem

Síra (S) – listy žloutnou a opadávají; růst stagnuje

Vápník (Ca) – květy výrazně menší, slabý růst kořenů, stonků; mladé listy a výhonky blednou a odumírají

Železo (Fe) – žloutnutí listů (nejprve u mladých)

2. Nadbytek

Dusík (N) – bujný růst rostlin, rostliny mají větší asimilační plochu, tmavnutí listů (spodní často žloutne v důsledku nedostatku světla)

Fosfor (P) – méně časté, způsobí narušení přísunu Fe a Zn, skvrnitost na listech

Draslík (K) – zpomaluje se růst, staré listy tmavnou, nové jsou drobné

Síra (S) – listům žloutnou okraje, uvadají, kroutí se dovnitř, pomalu odumírají a opadávají

Vápník (Ca) – naruší poměr N, B i Fe v půdě; objevují se  bezforemní skvrny, opad listů

Hořčík (Mg) – zamezí přístup Ca v půdě; blednutí, žloutnutí listů, vyniká zelené žilkování; kořeny odumírají

Železo (Fe) – špatné vstřebávání F a Mg, listy žloutnou, kroutí se, zastavuje se růst kořene

Pozn. správné použití hnojiv se u okrasných dřevin projeví vyšší odolností plodin proti chorobám a škůdcům i nepříznivým povětrnostním vlivům např. suchu a lepší ochranou životního prostředí (silnější prokořenění půdního profilu). Na hnojiva se vztahuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb.( zákon o hnojivech).

DĚLENÍ

1. Organická (statková tj. chlévký, kravský, koňský hnůj, slepičince, kejda atd) hnojiva podporují  tvorbu organické hmoty v půdě. Tato hnojiva prodáváme sušená, ve formě granulí či pelet.

Obecně lze organická hnojiva použít k vyhnojení květinových záhonů, při přípravě půdy před výsadbou okrasných rostlin a některé i během vegetace.

Nabízíme tyto produkty:

Hoštický hnůj

Kravský hnůj

Slepičince

NPK s guánem

2. Organicko-minerální NPK (dvousložkové) hnojiva obsahují živiny v organické i minerální formě. Zajišťují kompletní výživu i dlouhodobé působení v průběhu celého vegetačního období, přičemž organická forma dusíku zabraňuje nežádoucímu přehnojení touto živinou.  Balení je buď  v mleté, sypké či granulované formě. Vhodné pro široké spektrum okrasných rostlin i zahradních plodin.  

Nabízíme tyto produkty:

Hnojivo na borůvky a ostatní kyselomilné rostliny – mleté; začátek či konec vegetačního období

Hnojivo na rododendrony – mleté; začátek vegetačního období

Hnojivo na jehličnany a ostatní rostliny – mleté; začátek vegetačního období

Hnojivo na thuje a cypřišky – granule; 2 x za rok, začátek a konec vegetačního období

Hnojivo na jehličnany a jiné okrasné dřeviny – rozpustné ve vodě; 2 x za rok, začátek a konec vegetačního období

3. Minerální hnojiva

Jsou to chemicky vyráběné produkty. Mají vyšší obsah živin,  proto je i vyšší riziko přehnojení. Při dávkování je nutné dodržovat návod k použití. Doporučená dávka se rovnoměrně rozhodí na plochu a následně zapraví do půdy.

Nabízíme tyto produkty:

Dolomitický vápenec – nevhodné ke hnojení vápnospřežných rostlin př. borůvky, azalky, vřesy, rododenrony atd., bez rozpouštění ve vodě; podzim

Hořká sůl – krystalická; jehličnany – podzim

Síran draselný – pro rostliny citlivější na chlor, pro zesílení rostliny; podzim, nebo brzy zjara

NPK – poměr 11-7-7, aplikace za sucha, před setím, či sázením

4. Hnojiva trávníková

Tato hnojiva mají vyvážený poměr živin pro zdravý růst trávníku. Univerzální (pro všechny druhy trávníků).

Nabízíme tyto produkty:

Hnojivo pro výživu – v průběhu vegetace

Hnojivo pro podzimní výživu trávníku – pro jeho dobré a zdravé přezimování

Hnojivo se složkou potlačující mech

5. Kapalná hnojiva

Hnojivo se aplikuje zálivkou na povrch zeminy. Zálivka i dávkování se připravuje dle návodu zředěním koncentrátu.

Nabízíme tyto produkty: 

Hnojivo na balkonové rostliny

Hnojivo na muškáty

Hnojivo univerzální

Hnojivo na orchideje a bromélie

Vápenatá hnojiva

Hnojiva určená pro nalepšení vlastností půdy, a tím i vytvoření příznivých podmínek nejen pro výživu rostlin vápníkem (Ca), ale i pro výživu ostatními živinami. Doporučované období k aplikaci je podzim.

Hnojivo na buxusy a ostatní rostliny s vyšším požadavkem na vápník (Ca)

Dolomitický vápenec

Pesticidy  jsou přípravky a prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných či živočišných škůdců k ochraně rostlin.

Dělení pesticidů dle škůdce:

A) Herbicidy – pesticidy určené k likvidaci nežádoucích rostlin př. plevele, invazních rostlin.  Dle účinnosti je dále dělíme na selektivní (úzké spektrum rostlin) a širokospektrární tzv. totální herbicidy (ničí veškeré rostliny). Aplikace za slunného počasí. 

Roundup – totální herbicid, aplikace na list (min. teplota 10°C), na jednoleté i víceleté plevely; kultivace po aplikaci u vytrvalých dní 7 dní, u jednoletých 2 dny

Bofix – postřikový herbicid; na dvouděložné plevele v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno; aplikace na vzešlé plevele, 2-14 dní před sečením trávníku, na stejném pozemku lze aplikovat pouze 1x za 2 roky

Lontrel – růstový selektivní herbicid; na odolné dvouděložné plevele v okrasných trávnících, i na sedmikrásku (Bellis perennis)

Mech-Stop – odstraňujechlorózu trávníku,  potlačuje růst mechu

Dominátor – totální listový herbicid;na jednoleté i víceleté plevele; optimální doba pro aplikaci je u jednoletých plevelů fáze 2-6 pravých listů, u vytrvalých 15-20 cm výšky rostlin, za teplého a vlhkého počasí odolný proti smyvu po 2 hod, jinak se lhůta prodlužuje na 3-5 hod

Agil – selektivní postřikový herbicid, na jednoděložné a vytrvalé plevele

Clinic – totální herbicid; na vytrvalé plevele

Starane 250EC –  postřikový herbicid na list, na dvouděložné plevele v trávnících; odolný vůči dešti po 2 hod po aplikaci

B) Fungicidy – prostředky určené k ochraně před houbovými chorobami.

Discus – postřikový fungicidní přípravek, granulát na rozpuštění do vody; proti strupovitosti jabloně a padlí jabloňovému, padlí révovému

Dithane DG Neotec – kontaktní fungicid, prevence vůči širokému spektru houbových chorob, dlouhodobé působení, omezuje výskyt svilušek, u révy vinné proti červené spále

Horizon 250EW – postřikový fungicid, ve formě vodní emulze; na ochranu řepky před houbovými chorobami a u peckovin proti monilióze

Kocide 2000 – postřikový kontaktně působící fungicid a baktericid; př. proti bakteriální spále růžovitých, korové nekróze, plísni okurkové atd.

Kuprikol 50 – fungicidní přípravek ve formě smáčivého prášku k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin;u dřevin např. proti plísni bukové, korové nekróze, na sypavku atd.

Syllit 65WP – lokálně systémový fungicid; vhodný na  strupovitost jádrovin, kadeřavost broskvoní, skvrnitost listů třešní, meruněk a růží; spolehlivá účinnost i za nízkých teplot, proniká i do rašících pupenů, okamžitá penetrace přípravku do zelených částí rostlin, odolnost smyvu deštěm

C) Insekticidy – přípravky určené k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních (dezinsekce). 

Agrion delta – postřikový insekticidní přípravek na hubení savého a žravého hmyzu.

Mospilan 20SP – postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku; k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin působících škody sáním a požerem př. mšice chmelová, mandelinka bramborová, včetně vlnatka krvavá a obaleč jablečný, molice, třásněnky, puklice, blýskáček řepkový a krytonosci

Karate Zeon 5 – insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu; působí jako kontaktní jed; rychlá a dlouhodobá účinnost.

NEUDORFF Spruzit AF – postřikový insekticid; proti žravému a savému hmyzu př. mšice, třásněnky

Nurelle D – postřikový širokospektrální insekticid; ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu, jako jsou mandelinka, mšice, třásněnka, obaleč aj.

Pozn. použití pesticidů a látky, které jsou za pesticidy považované, jsou upravovány zákonem č. 147/1996 O rostlinolékařské péčia směrnicí ES č. 91/414/EEC.

Jako prostředky na ochranu rostlin smí být v ČR použity jen ty přípravky, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin. Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka je většinou nepříznivý, žádoucí je omezené užívání. Při aplikaci většiny přípravků je nutné dodržování zásad bezpečnosti práce a použití ochranných pomůcek. Respektujte ochranné lhůty!