Konifery

Listnaté stromy

Opadavé listnaté dřeviny v podzimním období pravidelně shazují své listy. Tímto fyziologickým projevem se chrání před poškozením mrazem a ztrátou vody, která se odpařuje z plochy listů. Listnáče jsou na rozdíl od jehličnanů ve své textuře a vzhledu více proměnlivé. Mnohé z nich jsou pěstovány pro své ozdobné květy, listy, plody, či sezónní zabarvení. S jehličnany tvoří většinou kontrastní seskupení.

Krása a působivost listnáčů nespočívá jen v barvě květů nebo struktuře listů, jedinečný charakter dřevin vytváří celkový vzhled stromu (habitus) daný tvarem kmene a uspořádáním koruny. Na rozdíl od jehličnanů nabízí rozmanitější tvary např. v textuře.

Nároky na stanoviště jsou u jednotlivých rodů a druhů často velmi odlišné. Známe dřeviny světlo- a stínomilné, vlhko- a suchomilné. Výsadba v bezlistém stavu v předjaří nebo na podzim, kontejnerované lze sázet během celého vegetačního období.

Využití pro skupinové, alejové i speciální výsadby, nebo jako solitéry. Uplatnění téměř ve všech typech zahrad, v předzahrádkách, do parků, sadů, veřejné zeleně. Zakrslé formy vhodné do skalek či nádob. Přísné tvary korun př. kulovitá, sloupovitá, pyramidální jsou využívány zejména v kompozicích formálních zahrad. Dřeviny s převislou ‚smuteční (v latině ‚Pendula‘) korunou naopak nabízí vzdušný charakter, který  odlehčí a zjemní přísné linie.

Menší zahrádky a předzahrádky mají v prvé řadě omezený prostor, proto si výběr dřevin řádně promyslete. Příliš vysoký strom může představovat riziko pro své okolí a jeho případné odstranění je zbytečně nákladné. Zaměřte se tedy na druhy menšího vzrůstu, které jsou na pohled vzácné, atraktivní a dekorativní. Z naší nabídky můžeme upozornit na sortiment nádherně kvetoucích okrasných třešní ‚sakur‘. Oblíbené jsou i druhy okrasných vrb např. vrba prostřední je atraktivní svými narůžověle zbarvenými listy na letorostech (Salix integra ‚Hakuro-Nishiki) nebo vrba červenokřivolaká (Salix x erythroflexuosa) s pokroucenými větvemi.

Dělení listnatých dřevin:

okrasné květem – šácholan (Magnolia), sakury (Prunus incisa ‚Kojo-no-mai‘, Prunus kurilensis ‚Jolly Jolivette; Ruby‘, Prunus serrulata ‚Kanzan; Miyako‘, Prunus subhirtella ‚Bandolero; Pendula; Pink Balerina‘), jerlín (Sophora japonica), štědřenec (Laburnum anagyroides)

okrasné listem – javor (Acer campestre ‚Aureum; Pulverulentum‘; Acer platanoides ‚Crimson King; Drummondii; Golden Globe‘,Acer pseudoplatanus ‚Leopoldii‘), lípa (Tilia cordata ‚Rancho‘,Tilia platyphyllos, Tilia x europaea ‚Euchlora‘), dub (Quercus), buk (Fagus)

okrasné plodem – platan (Platanus x acerifolia), dřezovec (Gleditsia triacanthos), katalpa (Catalpa bignonioides), kaštanovník (Castanea sativa), jeřáb (Sorbus aucuparia)

okrasné kůrou – bříza (Betula pendula)

kulovitá  – katalpa(Catalpa bignonioides ‚Nana‘), javor (Acer platanoides ‚Globosum‘),platan (Platanus x acerifolia ‚Alphen’s Globe‘)

sloupovitá – buk (Fagus sylvatica ‚Dawyck‘); habr (Carpinus betulus ‚Fastigiata‘), jilm (Ulmus holandica ‚Wredei‘)

pyramidální– liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)

převislá – bříza (Betula pendula ‚Youngii‘), buk (Fagus sylvatica ‚Pendula‘), morušovník bílý (Morus alba ‚Pendula‘), jerlín (Sophora japonica ‚Pendula‘),  jasan (Fraxinus excelsior ‚Pendula‘), vrba (Salix alba ‚Tristis‘)