Nám se nelení, Vám se zelení...     ...od roku 1924 

pro velkoodběratele
734 328 968
konifery@konifery.cz

Maloobchodní podmínky

Maloobchodní podmínky

Firma je registrována jako plátce DPH, DIČ: CZ25277898.

Firma je registrována Státní rostlinolékařskou správou pod registračním číslem 5217.

Firmě bylo uděleno Státní rostlinolékařskou správou oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů.

Firma je registrována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod registračním číslem 5217.

Firma prodává zboží za ceny uvedené na prodejně. Tyto ceny jsou průběžně aktualizovány. Ceny uvedené v letácích, na internetových stránkách apod. jsou ceny pouze orientační.

U rostlin v kontejnerech je uvedena cena včetně kontejneru a substrátu

Zboží se platí v hotovosti .

Na zakázky v ceně do 10.000,- Kč včetně DPH placené v hotovosti je vystaven zjednodušený daňový doklad - paragon.

Na ostatní zakázky je vystaven dodací list a faktura – daňový doklad.

Při prodeji je zákazník informován o způsobu pěstování rostlin ústně prodavačem, letákem, nebo vyvěšeným poučením v místě prodeje.

Firma prodává rostliny vlastnoručně vypěstované i koupené, které vyhovují příslušné normě. U rostlin, které normě v některém směru nevyhovují, je uplatněna snížená cena.

Rostliny jsou pod stálým dohledem Státní rostlinolékařské správy.

Firma poskytuje záruku na pravost, velikost a kvalitu dodávaného zboží podle platných předpisů. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození mrazem a suchem a na napadení rostlinného materiálu chorobou v případě, že k poškození došlo po převzetí rostlin kupujícím. V případě pochybností bude vyžádán posudek znalce. Reklamaci je kupující povinen zřetelně popsat a podat do 6 pracovních dnů po převzetí zboží. V případě skrytého poškození rostlin ze zimy je kupující povinen písemně oznámit zhotoviteli rozsah poškození nejpozději do 31.5. běžného roku. Kupující je povinen o rostliny pečovat s řádnou péčí podle obecně známých skutečností o pěstování rostlin. Pokud má rostlina poškození či vadu v důsledku neodborné péče, nejedná se o vadu, za kterou nese odpovědnost Firma.

Pro prodej ostatních produktů, jako např. zahradnického nářadí, hnojiv, postřiků apod. se vztahuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

Na nákup rostlin je poskytována množstevní sleva:

nákup včetně DPH nad

jednorázová sleva

do 5.000,- Kč

MC

nad 5.000,- Kč

MC - 3%

nad 10.000,- Kč

MC - 5%

 

 

 

 

V Žehušicích, 1.9.2012

 

 

Partneři:

Svaz školkařů ČR
www.svaz-skolkaru.cz
Zahradnický vyhledávač
www.hortiflora.cz
Navštivte nás
KONIFERY s.r.o. - idatabaze.czOkrasné dřeviny - idatabaze.cz

Obchodní podmínky | Webdesign    

Copyright 2014. Konifery.cz - Okrasná školka