Konifery

Dobývání dřevin v zemním balu, pro sezónu podzim 2020, jsme právě zahájili.

Dle počasí dobýváme nejprve jehličnaté dřeviny. Listnaté stromy budou následovat, jakmile se odlistí.