Konifery

Dobývání dřevin v zemním balu, pro sezónu podzim 2020, jsme právě zahájili.

Dobývání balových rostlin. Nejčastěji však probíhá v poněkud menších sortách, než je smrk na obrázku.

Dle počasí dobýváme nejprve jehličnaté dřeviny. Listnaté stromy budou následovat, jakmile se odlistí.